Om Badminton Esbjerg

Esbjerg-Sædding Guldager Badmintonklub blev dannet ved en fusion af SGI-Badminton og Esbjerg Badminton Klub i 1991. I 2019 tog klubben navneskift til Badminton Esbjerg.

Klubbens knap 600 medlemmer er fordelt på ca. 175 ungdomsspillere, 25 seniorspillere, 300 motionister samt  100 spillere under ældre-badminton.

Badminton Esbjerg´s base er Badminton Centret, Grådybet 71, 6700 Esbjerg.

Badminton Esbjerg er medlem af Sædding-Guldager Idrætssamvirke, BadmintonDanmark og DGI.

Badminton Esbjerg samarbejder med Eliteidrætsklasse-projektet.

Klubbens formål

At udbrede interessen for badminton i Esbjergområdet og i oplandet hertil, gennem træning, deltagelse i turneringer og stævner samt afholdelse af opvisninger og konkurrencer.

Formålet søges realiseret gennem en alsidig medlemskreds bestående af ungdomsspillere, elitespillere, motionister og ledere, der alle arbejder for og på at skabe de bedst mulige forhold for badminton.

 

Badminton Esbjerg´s vedtægter

Vedtægterne for Badminton Esbjerg er oprindelig fra 1991 og opdateret i 2019 

Hent vedtægterne ved at klikke på linket herunder

Badminton Esbjerg´s vedtægter (57.7 Kb)
Badminton Esbjerg | Grådybet 71, 6700 Esbjerg