Info

Motionistmedlemmerne tilmelder sig ved hver sæsonstart ligesom ungdoms- og seniorspillere.
I en kort periode før sæsonstart har medlemmer som hovedregel fortrinsret på den “gamle” spilletid, med mindre Badminton Esbjerg eller Esbjerg Kommune vælger at bruge den til andet formål.

Der er ingen træning i skolernes ferier, og der kan komme aflysninger, hvis hallen mod forventning skal bruges til andet formål.

Motionistudvalget har som overordnet mål, at respektere de forskellige former for behov, der findes hos klubbens motionister og indrette de forskellige tilbud herefter.

Tilmelding

Ønsker du at blive motionist i klubben eller se de ledige tider og steder, så gå til Banetilmelding

Kontakt

Spørgsmål kan rettes til

Bjarne Kirkeby,

bjk5112@gmail.com

Badminton Esbjerg | Grådybet 71, 6700 Esbjerg