Info

Motionistmedlemmerne tilmelder sig ved hver sæsonstart ligesom ungdoms- og seniorspillere.
I en kort periode før sæsonstart har medlemmer som hovedregel fortrinsret på den “gamle” spilletid, med mindre Badminton Esbjerg eller Esbjerg Kommune vælger at bruge den til andet formål.
Kontingentet afhænger af, om man er 2, 3 eller 4 spillere pr. bane. Alle spillere skal registreres som medlemmer.

Der er ingen træning i skolernes ferier, og der kan forventes aflysninger, hvis hallen bruges til andet formål.

Motionistudvalget har som overordnet mål, at respektere de forskellige former for behov, der findes hos klubbens motionister og indrette de forskellige tilbud herefter.
Der er forskellige tilbud til klubbens motionister løbende gennem sæsonen. F.eks. motionistturneringer/stævner og mulighed for instuktion for begyndere.

Tilmelding

Ønsker du at blive motionist i klubben eller se de ledige tider og steder, så gå til Banetilmelding

Kontakt

Spørgsmål kan rettes til

Jørgen Krogh,

Tlf. 75 13 63 40 eller 20 73 63 40

krogh2@esenet.dk

Badminton Esbjerg | Grådybet 71, 6700 Esbjerg