Om Badminton Esbjerg Badmintonklub

I 1991 fusionerede SGI-Badminton og Esbjerg Badminton Klub til Esbjerg-Sædding Guldager Badminton Klub, eller i forkortet udgave ESGbadminton.

I 2019 skiftede klubben navn til Badminton Esbjerg.

Klubbens knap 600 medlemmer er fordelt på ca. 175 ungdomsspillere, 25 seniorspillere, 300 motionister samt  100 spillere under ældre-badminton.

Klubbens base er Esbjerg Badmintoncenter, Grådybet 71, 6700 Esbjerg.

Badminton Esbjerg er medlem af Sædding-Guldager Idrætssamvirke, BadmintonDanmark og DGI.

Badminton Esbjerg samarbejder med Eliteidrætsklasse-projektet.

Klubbens formål

At udbrede interessen for badminton i Esbjergområdet og i oplandet hertil, gennem træning, deltagelse i turneringer og stævner samt afholdelse af opvisninger og konkurrencer.

Formålet søges realiseret gennem en alsidig medlemskreds bestående af ungdomsspillere, elitespillere, motionister og ledere, der alle arbejder for og på at skabe de bedst mulige forhold for badminton.

Badminton Esbjerg Klubprofil 2019 /linket er ikke aktivt idet klubprofilen er ved at blive opdateret.
 

Badminton Esbjerg´s vedtægter

Vedtægterne for Badminton Esbjerg er oprindelig fra 1991 og opdateret i 2019 

Badminton Esbjerg | Grådybet 71, 6700 Esbjerg