Motionister – baneleje 
(In english below)
 
Info
Motionistmedlemmer tilmelder sig ved hver sæsonstart ligesom ungdoms- og seniorspillere. Der er ingen træning i skolernes ferier, og der kan forventes aflysninger, hvis hallen bruges til andet formål.

Booking af en bane i 1 time

Step 1
Tilmelding som medlem af klubben skal kun ske en gang hver sæson for baneformanden på holdet ”Engangsbooking af bane”. Det er gratis og foregår ved at klikke her.

Du skal logge ind med dit telefonnummer eller e-mail. Hvis du ikke tidligere har været oprettet i Badminton Esbjerg, skal du oprette dig som nyt medlem. 

Step 2
Baneformanden skal derefter booke og betale baner ved at klikke på Banetilmelding.
Login er det samme som i step 1, password til nye medlemmer modtages på e-mail i forbindelse med tilmelding i step 1. 

Kontakt
Spørgsmål kan rettes til
Trine Christensen,
tgc@badmintonesbjerg.dk

 
 
Booking af en bane for en hel sæson 
(Sæson 2023/24 er nu lukket for booking. Der er stadig enkelte ledige baner. Kontakt tgc@badmintonesbjerg.dk)


Step 1
Hvis du eller dine medspillere ikke tidligere har været oprettet i Badminton Esbjerg, skal I oprettes som nye medlemmer ved at klikke her og vælge det rigtige hold. Det er gratis.

Step 2
Baneformanden skal derefter booke og betale kontingentet ved at klikke på Banetilmelding
Kun de baner der hører til din tilmelding i Step 1 vil være mulige at booke.
Password til nye medlemmer modtages på e-mail i forbindelse med tilmelding i step 1. 

VIGTIGT: Ved sæsonbooking skal baneformanden vælge den SIDSTE spilledag i sæsonen (april eller juni måned), der er alle sæsonbookingerne oprettet.
 
VIGTIGT: Husk at vælge det rigtige banenummer, fx Esbjerg Badmintoncenter, Bane 2.

VIGTIGT: I forbindelse med bookingen er det vigtigt at oplyse navn på SAMTLIGE spillere, der skal spille på banen, det oplyses under kommentarer, når banenummer er valgt. 
 
VIGTIGT: I en kort periode før sæsonstart har medlemmer som hovedregel fortrinsret på den “gamle” spilletid, med mindre Badminton Esbjerg eller Esbjerg Kommune vælger at bruge den til andet formål.

Ønsker du blot at se de ledige tider og steder, så klik på Banetilmelding i step 2 ovenfor. Hvis du vil se priserne, kan du blot klikke på linket i step 1.
 
Kontakt
Spørgsmål kan rettes til
Bjarne Kirkeby,
bjk5112@gmail.com
 
 
 

Badminton Court Bookings

 
Info
The courts are closed down during school holidays and cancellations can occur, if the halls are booked for other purposes.

Booking a badminton court for 1 hour

Step 1
Signing up as club member is only mandatory for the chairman of the court and must be done once every season. The chairman must sign up on the group ”Engangsbooking af bane – gælder for alle haller”. It’s free and you can sign up here.

Please log in with your phone no. or e-mail. If you’re signing up for the first time, please sign up as new member (”nyt medlem”).

Step 2
The chairman of the court must book and pay for the court by clicking Court-booking.
At the left hand side you can choose between different halls with available courts.
Login is the same as in Step 1, password for new members is sent by e-mail after sign up in Step 1. 


Contact
Questions can be addressed to
Trine Christensen,

tgc@badmintonesbjerg.dk
 
 
Booking of a badminton court for the season 
Season 2023/24 has now closed for bookings. Request for available courts are welcome through: tgc@badmintonesbjerg.dk


Step 1
All new players for the season must as club members. That goes for all players on the court, and it’s free. As part of the registration please start out choosing hall + weekday + time in the list shown by clicking here. Please sign up as new member (”nyt medlem”).

Step 2
The chairman of the court must book and pay the club fee/court by clicking Court-booking.
Only courts belonging to your in Step 1 selected hall + weekday + time are available for booking.
Password for new members is sent by e-mail after sign up in Step 1. 

IMPORTANT: When court-booking for a whole season (till end April or June) the chairman of the court must select the last particular weekday of the season in April or June, as all season-bookings are created during these days.
 
IMPORTANT: Pick the correct venue + court (bane) no., e.g. Esbjerg Badmintoncenter, Bane 2.

IMPORTANT: When booking it’s necessary to add the names of ALL players on the court in ”comments” after selecting the venue + court number. 
 
IMPORTANT: In a short period of time in July/August, all current club members are allowed to book the court from last season before the court is open for bookings from other players, unless Badminton Esbjerg or Esbjerg Kommune chooses to use the court for other purposes.


Do you just want to view the booking calendar and available courts, please click ”Court-booking” in Step 2 above. If you are interested in prices, please click the link i Step 1.
 

Contact
Questions can be addressed to
Bjarne Kirkeby,
bjk5112@gmail.com
Badminton Esbjerg | Grådybet 71, 6700 Esbjerg