Motionister – baneleje 
(In english below)
 
Info
Motionistmedlemmer tilmelder sig ved hver sæsonstart ligesom ungdoms- og seniorspillere. Der er ingen træning i skolernes ferier, og der kan forventes aflysninger, hvis hallen bruges til andet formål.

Booking af en bane i 1 time (åben for booking)

Step 1
Tilmelding som medlem af klubben skal kun ske en gang hver sæson for baneformanden på holdet ”Engangsbooking af bane”. Det er gratis og foregår ved at klikke her.

Du skal logge ind med dit telefonnummer eller e-mail. Hvis du ikke tidligere har været oprettet i Badminton Esbjerg, skal du oprette dig som nyt medlem. 

Step 2
Baneformanden skal derefter booke og betale baner ved at klikke på Banetilmelding.
Login er det samme som i step 1, password til nye medlemmer modtages på e-mail i forbindelse med tilmelding i step 1. 
 
 
Booking af en bane for en hel sæson 
(Sæson 2022/23 er nu lukket for booking. Vi har nogle få overskydende baner, som kan bookes ved henvendelse til Trine på tgc@badmintonesbjerg.dk)


Step 1
Tilmelding som medlem af klubben skal ske hvert år for ALLE spillere på banen. Det er gratis.
I forbindelse med tilmelding af medlemmerne skal du starte med at vælge hal + ugedag + tidsrum ved at klikke her.

Du skal logge ind med dit telefonnummer eller e-mail. Hvis du ikke tidligere har været oprettet i Badminton Esbjerg, skal du oprette dig som nyt medlem. 

Step 2
Baneformanden skal derefter booke og betale banen ved at klikke på Banetilmelding
Kun de baner der hører til din tilmelding i Step 1 vil være mulige at booke.
Password til nye medlemmer modtages på e-mail i forbindelse med tilmelding i step 1. 

VIGTIGT: Ved sæsonbooking skal baneformanden vælge den SIDSTE spilledag i sæsonen (juni måned), der er alle sæsonbookingerne oprettet.
 
VIGTIGT: Husk at vælge det rigtige banenummer, fx Esbjerg Badmintoncenter, Bane 2.

VIGTIGT: I forbindelse med bookingen er det vigtigt at oplyse navn på SAMTLIGE spillere, der skal spille på banen, det oplyses under kommentarer, når banenummer er valgt. 
 
VIGTIGT: I en kort periode før sæsonstart har medlemmer som hovedregel fortrinsret på den “gamle” spilletid, med mindre Badminton Esbjerg eller Esbjerg Kommune vælger at bruge den til andet formål.

Ønsker du blot at se de ledige tider og steder, så klik på Banetilmelding i step 2 ovenfor og find de sidste spilledage omkring uge 25. Hvis du vil se priserne, kan du blot klikke på linket i step 1.
 
Kontakt
Spørgsmål kan rettes til
Trine Christensen,
tgc@badmintonesbjerg.dk
 
 
 

Badminton Court Bookings

 
Info
The courts are closed down during school holidays and cancellations can occur, if the halls are booked for other purposes.

Booking a badminton court for 1 hour (open for booking)

Step 1
Signing up as club member is only mandatory for the chairman of the court and must be done once every season. The chairman must sign up on the group ”Engangsbooking af bane – gælder for alle haller”. It’s free and you can sign up here.

Please log in with your phone no. or e-mail. If you’re signing up for the first time, please sign up as new member (”nyt medlem”).

Step 2
The chairman of the court must book and pay for the court by clicking Court-booking.
At the left hand side you can choose between different halls with available courts.
Login is the same as in Step 1, password for new members is sent by e-mail after sign up in Step 1. 
 
 
Booking of a badminton court for the season 
(Season 2022/23 is now closed for further bookings, we have a few remaining courts, which can be booked via Trine, tgc@badmintonesbjerg.dk)


Step 1
All seasonal players booking a court for the season must each season sign up as club members. That goes for all players on the court, and it’s free. As part of the registration please start out choosing hall + weekday + time in the list shown by clicking here.

Please log in with your phone no. or e-mail. If you’re signing up for the first time, please sign up as new member (”nyt medlem”).

Step 2
The chairman of the court must book and pay for the court by clicking Court-booking.
Only courts belonging to your in Step 1 selected hall + weekday + time are available for booking.
Password for new members is sent by e-mail after sign up in Step 1. 

IMPORTANT: When court-booking for a whole season (till end June) the chairman of the court must select the last particular weekday of the season in June, around week 25, as all season-bookings are created during these days.
 
IMPORTANT: Pick the correct venue + court (bane) no., e.g. Esbjerg Badmintoncenter, Bane 2.

IMPORTANT: When booking it’s necessary to add the names of ALL players on the court in ”comments” after selecting the venue + court number. 
 
IMPORTANT: In a short period of time in July/August, all current club members are allowed to book the court from last season before the court is open for bookings from other players, unless Badminton Esbjerg or Esbjerg Kommune chooses to use the court for other purposes.


Do you just want to view the booking calendar and available courts, please click ”Court-booking” in Step 2 above, and change the calendar to the last particular weekday (e.g. Wednesday) in June around week 25. If you are interested in prices, please click the link i Step 1.
 

Contact
Questions can be addressed to
Trine Christensen,
tgc@badmintonesbjerg.dk
Badminton Esbjerg | Grådybet 71, 6700 Esbjerg