BANE 7

Bane 7 er ESG’s cafe.

Udvalget tilpasses efter størrelse af arrangementerne.

Der er ingen faste åbningstider, dog er der åbnet ved arrangementer så som seniorholdkampe, åben hal, Ungdommensdag, stævner og klubmesterskab.

Prisliste

Badminton Esbjerg | Grådybet 71, 6700 Esbjerg