Ældrebadminton

Hvis du er fyldt 60 år, har du mulighed for at få din ugentlige motion ved at spille badminton sammen med ligesindede under hyggelige og tvangfrie former i perfekte rammer. Vi råder over Badmintoncentret nogle timer om formiddagen mandag til fredag, og vi er i øjeblikket ca. 50 ”ældre”, der på den måde har lejlighed til at fortsætte med at dyrke den sport, som vi har haft så stor fornøjelse af.

Der er ingen kvalifikationskrav, men det er selvfølgelig en fordel, hvis du selv kan finde nogle makkere med samme styrke, så I kan danne en jævnbyrdig single eller double. Hvis du skulle få lyst til at genoptage (eller begynde) badmintonspillet under disse former, så tag fat i naboer/venner/familien og få stillet et hold. Kontingentet er 510 kr. pr. person for at spille en time 1 – 2 gange om ugen i hele sæsonen, og kontingentet er det samme, hvad enten der spilles single eller double.

Henvendelse til: Harry Lindahl Nielsen Tlf. 61 78 37 23 Email: tarphagevej31@gmail.com.

Badminton Esbjerg | Grådybet 71, 6700 Esbjerg